Gå til hovedinnhold

Priser/valuta

Bestill opphold

Fleksibel på dato? Vis i lavpriskalender

Priser/valuta

Valutakursene er kun ment som veiledende informasjon.

Bookingen vil bli gjennomført i hotellets lokale valuta uavhengig av valgt valuta.

Den faktiske valutakurs ved en booking er gitt av din kortinnløser eller bank.